• http://www.artofcuhk.hk/wp-content/uploads/2016/06/21yrold-page-image.jpg
 • http://www.artofcuhk.hk/wp-content/uploads/2016/06/-------page-image.jpg
 • http://www.artofcuhk.hk/wp-content/uploads/2016/06/------------------page-image.jpg
作品

 • 二十一歲大孩子
 • 刻度
 • 懸掛物(一)

 • 尺寸可變 (一組兩件)
 • 153x145 厘米
 • 52x94x6 厘米
 • 混合媒介( 布、新聞紙、蠟筆、碳粉、膠紙、紙面素描)
 • 紙本印刷、水筆、碳粉、保鮮袋
 • 混合媒介(毛巾、矽膠、臘、毛線、硫酸銅、印刷紙本、鐵絲網、防腐劑)
|
 • 2014-2015
 • 2015
 • 2016

簡介

我(思考/煮食/創作)故我存在。

藝術家
莊庭匡
畢業年份
2016